Root Cause analysis: ontdek de reden van een mislukt project.

Deel deze post:

We horen vaak dat projecten op meer kosten dan geraamd uitkomen of dat de opleverdatum vele keren is verschoven. De meeste projectmanagers hebben wel eens van de paradox van Cobb gehoord. Wat betekent deze paradox? Ondanks dat we diverse projectmanagementprocessen tot onze beschikking hebben, de huidige projectmanager werkt met een scala aan methodieken, technieken en met ondersteunende software, de projecten toch vaak niet volgens plan worden opgeleverd. Een vrij troosteloos perspectief, toch?

‘’De paradox komt voort uit een vraag die Martin Cobb in 1995 stelde tijdens een vergadering van het Canadese secretariaat van de Treasury Board, waarbij overschrijdingen bij grote projecten ter sprake werden gebracht.’’

Het PMO analyseert terugkerende fouten

Een project management office kan wel degelijk iets met de paradox van Cobb. Als een PMO goed is opgezet biedt het inzicht in alle project binnen de organisatie. Het PMO kan achterhalen waarom een project is uitgelopen of over budget is gegaan.

Door bijvoorbeeld bij een projectevaluatie uit te zoeken wat precies de oorzaak is geweest van de budgetoverschrijding of de vertraging, wordt waardevolle informatie verzameld. Als dit proces gedurende een langere periode en bij alle projecten gevolgd wordt kan het PMO analyses uitvoeren en bepalen of er een gemeenschappelijke Root Cause aan te wijzen valt.

‘’Een ‘Root Cause’ of gronddoorzaak wordt gedefinieerd als een factor die een afwijking veroorzaakte en permanent moet worden verholpen door procesverbetering. De grondoorzaak is het kernprobleem – de oorzaak op het diepste niveau – dat de hele oorzaak-en-gevolgreactie in gang zet die uiteindelijk tot problemen leidt.’’

Vanuit een onderbouwde analyse verbeteracties bepalen

Zo zou het zomaar kunnen dat er een bepaalde leverancier zich niet aan de afspraken houdt of dat een interne afdeling continu te weinig resources heeft en dat de projectmanagers dit niet van elkaar weten. Een goed gesprek met die leverancier of die afdeling kan in de toekomst nieuwe frustraties voorkomen.

MOJEO kan je helpen!

Binnen MOJEO is er kennis aanwezig om een dergelijk Root Cause Analyse systeem op te zetten. Interesse in een soortgelijke analyse? Boek vrijblijvend een adviesgesprek in met onze projectspecialisten.

Project advies nodig?

Onze projectspecialisten zitten voor je klaar!

Andere interessante berichten:

Project Management Office

Het PMO Gilde van MOJEO

In de dynamische wereld van projectmanagement is samenwerking en kennisdeling van cruciaal belang. Binnen MOJEO is dit besef vertaald naar de oprichting van het PMO