BLOG

toegevoegde waarden van het pmo
Project Management Office

De 5 toegevoegde waarden van het PMO

1. Een hoger projectmanagement volwassenheidsniveau Doordat een PMO de centrale positie binnen de projectorganisatie inneemt kan het de kwaliteit en standaardisatie van alle projecten sterk

LEES MEER
Remote projectmanagement
Project Management

Tips voor remote projectmanagement

De nieuwe vorm van werken, hybride, zorgt voor een flinke ommezwaai in het remote projectmanagement principe. Binnen MOJEO ademen en (be)leven we iedere dag projectmanagement.

LEES MEER