Project management office bij MOJEO

Behoefte aan een project management office?
Is er nog geen standaard manier van projectmatig werken binnen de organisatie? Heb je behoefte aan een up-to-date planning? Zoek je hulp bij het bewaken van de projectfinanciën? Kortom, denk je dat de organisatie nog stappen kan maken richting een hoger volwassenheidsniveau wat betreft projectmanagement?

De toegevoegde waarde van een PMO
Een project management office (PMO) is een afdeling in een organisatie die het projectmanagement verbetert door processen te standaardiseren en de efficiency te optimaliseren. MOJEO helpt bij het succesvol inrichten en bemannen van een PMO aangepast aan jouw organisatie.

Niet ieder PMO zal alle mogelijke aandachtsgebieden in zich herbergen. Dit is afhankelijk van zowel de plaats in de organisatie als het stadium van ontwikkeling. De grote kracht van een PMO is dat het informatie uit de functionele werkgebieden kan aggregeren tot integrale informatie over een project. Hierdoor kan het management en de overige belanghebbenden over een totaalbeeld beschikken. Iedere organisatie kiest de aandachtsgebieden die de meeste aandacht behoeven.

De werkwijze van MOJEO
Door eerst in gesprek te gaan met de stakeholders en belanghebbenden binnen de projectorganisatie ontstaat er een helder beeld van waar de behoefte ligt. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt MOJEO met een concreet voorstel in de vorm van de MOJEO PMO-bouwblokken. We richten ons enkel op de bouwblokken die aansluiten op de behoeften. Zo kan bijvoorbeeld het PMO-bouwblok ‘Planning & Estimating’ ingericht worden, waarbij het PMO faciliteert bij een up-to-date planning, inclusief afhankelijkheden en controle op de voortgang. Ook kan het PMO-bouwblok ‘Projectsecretariaat’ opgezet worden als de projectorganisatie ontlast dient te worden op het gebied van het regelen van facilitaire zaken, het organiseren van vergaderingen, verslaglegging en afspraakbeheer. We kunnen, door het gebruik van diverse PMO-bouwblokken, altijd een tailormade oplossing aanbieden.

meet & greet

We maken graag kennis

TEL.: +31 (0)43 2041 086
KRUISDONK 64
6222 PH MAASTRICHT (NL)

[email protected]
www.mojeo.nl

KVK: 62236989
BTW: NL 854 720 455 B01
IBAN: NL18 RABO 0330 5810 66
BIC: RABONL2U

    of plan hier een adviesgesprek in de agenda van onze specialisten

    projectmanagement toekomst & trends