Remote projectmanagement: wat betekent dit voor projecten? Waar liggen de kansen en uitdagingen?

Terwijl ik deze blog schrijf, omdat er iets te delen valt, moet ik steeds weer denken aan het liedje ”….Met z’n allen, met z’n alluhen…” Het is natuurlijk verre van dat we elkaar feliciteren, want dat past niet bij de situatie op dit moment, maar tegelijkertijd denk ik wel dat er uiteindelijk uit iets heel donkers, ook iets moois kan ontstaan. Het gaat mij ook niet zozeer om het refrein van het liedje, maar meer om het begin van het liedje: “Hier stond je dan vanavond, het was wel spannend, maar toch ook fijn”.

Zo bekijk ik de situatie, zeker niet makkelijk, uiteraard spannend, en ja, ook fijn. Fijn? Ja, want hoe mooi is het om te zien dat onze maatschappij zich aanpast, dat we samen kiezen om ervoor te zorgen dat ons gezondheidsstelsel niet overbelast raakt en we er gezamenlijk voor proberen te zorgen dat zo min mogelijk mensen ziek worden. Ik zie mensen die voor elkaar klaar staan, boodschappen voor elkaar doen en aanbieden om andermans kinderen op te vangen. Ik zie een hoop saamhorigheid en flexibiliteit ontstaan en gezamenlijk zoeken we oplossingen hoe we ons werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Remote projectmanagement

Net zoals de rest van Nederland, geeft MOJEO uiteraard ook invulling aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent onder andere dus hygiënevoorschriften strikt hanteren, social distancing en dus ook thuiswerken waar mogelijk en thuisblijven waar noodzakelijk. Binnen MOJEO ademen en (be)leven we iedere dag projectmanagement. Zowel bij onze klanten als intern. We merken dat de nieuwe ontstane werksituatie toch wel iets vergt van ons aanpassingsvermogen als mens en als projectorganisatie. Plotsklaps toch vrij snel kantelen van werken zonder restricties naar remote (samen)werken.

Geen fysieke sociale contacten; dit heeft invloed op werken binnen teams, projectvoortgang, projectbewaking, verwachtingsmanagement… en hoe ga je als projectmanager bij stakeholders managen dat de verwachtingen naar beneden bijgesteld moeten worden, zeker als je ze niet in de ogen kunt kijken? Want op dag 1 zijn er misschien nog geen issues, maar in week 2 zal dat misschien anders zijn! En welke issues kun je dan verwachten in je team en hoe voorkom je ze of handel je ze adequaat af? Communiceren zonder sociaal contact, waar moet je op letten?

En nu? En hoe dan? En wat ga ik dan doen? En hoe overleg ik dan? En die daily standups, die retrospectives en mijn project in het algemeen?’’

Allemaal vragen waarop we “met z’n allen, met z’n alluhen” antwoorden op en invulling aan moeten gaan geven. Want ook aan deze periode komt een einde en dan zullen we als medewerkers en klanten gereed moeten zijn. En alhoewel de huidige situatie projectmatig misschien zijn uitdagingen geeft, biedt het juist ook kansen! Kansen op het gebied van tijd: waar bepaalde werkzaamheden voor mensen misschien dreigen terug te lopen, zouden deze personen aan interne projecten kunnen meewerken. Dit geeft ons allemaal de mogelijkheid om het fundament te versterken. En het mooiste van alles, vaak hebben we alle tools al helemaal in huis en is het enkel een kwestie van aanpassen, het iets anders inzetten of juist wat kleine begeleiding of tweaken van een proces.

MOJEO biedt je de helpende hand!

Binnen MOJEO doen we dit door zelfstudie, het creëren van nieuw lesmateriaal voor onze MOJEO Academy bijvoorbeeld. Hiermee willen we klanten gaan ondersteunen in het uitvoeren en begeleiden van remote projectmanagement en PMO. Projecten hoeven niet te stoppen, sterker nog, zouden wellicht juist in deze tijd doorgevoerd kunnen worden. Het is dan wel van belang dat we overlegstructuren aanpassen, dat we tooling goed inzetten, dat we ons agile (ja, dit woord ging natuurlijk een keertje vallen) opstellen en doelen met elkaar halen.
Hoe wij jullie hierbij kunnen helpen? Door onderwerpen te behandelen die juist in deze tijd van belang zijn:

  • Hoe zet je zelfsturende teams, die remote werken, succesvol op.
  • Hoe hanteer je conflictmanagement bij thuiswerkende en virtuele teams?
  • Lifeline management, hoe bepaal je of het met iedereen nog goed gaat? Welke methode kan je hiervoor toepassen?
  • Hoe werk je thuis Agile/Scrum?
  • De beste tips en best practices voor thuiswerkende projectleden.
  • Hoe bereid je je voor als projectorganisatie op een crisis zoals corona?
  • Hoe kom je sterker uit de crisis als team?

Onthoud de mooie zaken die hieruit ontstaan!

Voor nu wil ik het volgende nog meegeven: Onthoud de mooie zaken die hieruit ontstaan! Zo zie ik op dit moment binnen MOJEO dat collega’s elkaar ondersteunen, dat er nog meer eendracht ontstaat en dat we onze Mojo inzetten voor elkaar, voor MOJEO en niet in de laatste plaats voor onze opdrachtgevers. Het brengt ons allemaal nog dichter bij elkaar en dat alleen al is zoiets moois en bijzonders, dat deze eerste week van het nieuwe werken 2020 voor mij persoonlijk al geslaagd is!

Kun je niet wachten op de blogs en heb je dringend advies en/of hulp nodig met betrekking tot bovenstaande onderwerpen? Plan hier een adviesgesprek in met een van de MOJEO specialisten!

Interessante berichten

Werken bij MOJEO

1 jaar bij MOJEO: René Denneman

In de rubriek 1 jaar bij MOJEO stellen we onze medewerkers de vraag hoe het eerste jaar bij MOJEO is bevallen. Inmiddels werkt René Denneman al ruim een jaar bij MOJEO.

LEES MEER
toegevoegde waarden van het pmo
Project Management Office

De 5 toegevoegde waarden van het PMO

1. Een hoger projectmanagement volwassenheidsniveau Doordat een PMO de centrale positie binnen de projectorganisatie inneemt kan het de kwaliteit en standaardisatie van alle projecten sterk

LEES MEER

Zet je project op de rails!