Wat is agile?

Wat is Agile? Een aanpak voor softwareontwikkeling en teamwork.

Agile is een projectmanagement methodologie die ontstaan is in de softwareontwikkeling. Agile richt zich op het snel leveren van hoogwaardige producten door middel van korte iteratieve cycli en continue feedback. Het is ontstaan als reactie op de traditionele ‘waterfall’-methode, die lange ontwikkelingscycli had waarin de vereisten en het ontwerp van het product vaak werden vastgesteld voordat de ontwikkeling begon. Agile is inmiddels een van de meest populaire en wijdverbreide methoden geworden voor het ontwikkelen van software en het werken in teams.

Het Agile Manifesto als basis

Agile is gebaseerd op een aantal kernprincipes, zoals vastgelegd in het Agile Manifesto, dat in 2001 werd opgesteld door een groep ontwikkelaars. Het manifesto benadrukt de waarde van individuen en interacties, werkende soft- en hardware, samenwerking met klanten en het inspelen op verandering boven processen en tools, uitgebreide documentatie, contractonderhandelingen en het volgen van een plan. Dit betekent dat Agile-teams zich richten op het begrijpen van de behoeften van de klant en het snel leveren van waarde in plaats van zich te concentreren op het volgen van een uitgebreid plan.

de regels van het Agile manifest

De toegevoegde waarde van sprints in plaats van vergaderingen

Een van de belangrijkste kenmerken van Agile is het gebruik van korte iteratieve cycli, genaamd sprints. Tijdens elke sprint werken teams aan een bepaald deel van het product en leveren ze een werkende versie van dat deel aan het einde van de sprint. Dit stelt teams in staat om snel feedback te ontvangen van klanten en stakeholders en om eventuele problemen snel op te lossen voordat het product verder wordt ontwikkeld. Het gebruik van sprints helpt ook bij het creëren van een iteratief en incrementeel ontwikkelingsproces, wat betekent dat het product zich ontwikkelt door middel van opeenvolgende iteraties.

Een ander belangrijk kenmerk van Agile is de focus op samenwerking en communicatie tussen teamleden. Agile-teams werken vaak in kleine, zelfsturende teams en gebruiken regelmatige stand-up meetings en andere communicatiekanalen om op de hoogte te blijven van de voortgang en eventuele problemen te bespreken. Het creëren van een cultuur van open communicatie en samenwerking helpt teams om effectiever te werken en om problemen snel op te lossen.

Welke verschillende methodolgieën zijn er?

Scrum is een gestructureerde aanpak voor het plannen, uitvoeren en beheren van sprints. Het omvat een set van rollen, activiteiten en artefacten die teams kunnen gebruiken om hun werk te structureren en hun voortgang te meten.

Kanban is een visuele methode voor het beheren van werkstromen en het visualiseren van de voortgang van het werk. Het maakt gebruik van een ‘kanban-bord’ waarop de verschillende taken en hun status worden weergegeven, zodat het team snel kan zien wat er moet gebeuren en wat er al is gedaan.

Lean is een Agile-methodologie die zich richt op het minimaliseren van verspilling en het optimaliseren van het proces om de waarde voor de klant te maximaliseren. Het benadrukt het belang van continue verbetering en het elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen.

Hoe start MOJEO aan een Agile transitie?

Vanuit een inventarisatie middels gesprekken of een Agile Scan meten we het Agile volwassenheidsniveau van de desbetreffende organisatie. De bevindingen presenteren we in een op maat gemaakt plan van aanpak. In dit plan staat de hele transitie zeer concreet uitgewerkt. We proberen hiermee alle belanghebbenden aan te tonen dat een Agile werkwijze de problematiek die binnen een organisatie speelt kan oplossen.

Vervolgens geven we richting het management aan op welke gebieden we de implementatie willen gaan doen en wie daar het aanspreekpunt voor is. De presentatie vertalen we vervolgens richting de overige stakeholders zodat iedereen precies weet wat ze van MOJEO en de transitie kunnen verwachten. We zorgen dus voorafgaand aan het project voor draagvlak zodat het project goed kan starten.

Starten met een Agile transitie?

Lees in ons stappenplan de belangrijkste fases inclusief praktische tips voor een succesvolle transitie naar een Agile Way of Working.

Hoe volwassen is je Agile organisatie?