Voice roll-out bij een wereldwijde speler

De situatie bij de opdrachtgever

Medio 2016 heeft de opdrachtgever besloten om het telefonie platform te wijzigen. Dit om klanten skill-based & multi-channel te kunnen ondersteunen en contactcenters klaar te maken voor alle bestaande manieren van communicatie. ‘’Het project bevond zich in een kritieke fase. Er was intern te weinig besef dat projecten van dit kaliber noodzaak hebben aan een dedicated project lead. Dus iemand die zich fulltime bezighoudt met de voortgang van een project. Tot die tijd werd dat als extra taak aan een manager gegeven”, begint de manager. “Ik kende Luc en MOJEO al aangezien MOJEO een opdracht binnen de IT-afdeling van het bedrijf had gedaan en zichtbaar goed werk had geleverd, daarom lag het voor de hand om de hulp van MOJEO in te schakelen bij dit project.”

‘’Er was intern te weinig besef dat projecten van dit kaliber noodzaak hebben aan een dedicated project lead‘’

De oplossing vanuit MOJEO

Toen MOJEO aan de slag ging met het project is er vervolgens eerst, op verzoek van Luc Moens, een baseline assessment gehouden. Hiermee werd gekeken waar de problematiek voornamelijk zat.

‘’Op basis van de transparantie die hij hiermee verleend heeft aan het bestuur, is er een plan van aanpak opgesteld om de problematiek te verhelpen.” zo verklaart de manager. ”We hadden echt iemand nodig van buitenaf, met een neutrale blik, die transparantie en eerlijkheid gaf over de stand van zaken. Wat Luc te vertellen had vond niet iedereen leuk om te horen. Het gaf echter wel heel helder weer waar de problemen zaten’’

Toen het project eenmaal goed op de rails stond heeft Luc Moens het project overgedragen aan Ferry Woudstra, projectmanager bij MOJEO. “MOJEO heeft in de verdere loop van het project er steeds voor gezorgd dat de deliverables en milestones behaald werden.” vervolgt de manager “Ik kan het ook enorm waarderen dat medewerkers van MOJEO initiatief tonen. In deze omgeving dienen er continu veranderingen doorgevoerd te worden. Dat gebeurt maandelijks en verliep niet gestructureerd. Ferry heeft toen geheel op eigen initiatief een release-schema geïmplementeerd. MOJEO werkt dus niet alleen binnen de scope van het project, maar kijkt ook hoe ze op andere vlakken zaken kunnen verbeteren”

‘‘We hadden ook echt iemand nodig van buitenaf, met een neutrale blik, die transparantie en eerlijkheid gaf over de stand van zaken.‘’

De toegevoegde MOJO

De manager legt uit dat het bieden van transparantie wel de grote toegevoegde waarde van MOJEO is. ‘’Dus het durven geven van een mening. Voor ons was het destijds echt belangrijk dat dit vanuit een neutrale hoek kwam. Het kunstje ‘projectmanagement’ beheersen jullie allemaal goed, ik denk dat het onderscheidende vermogen voornamelijk op het gebied van effectief stakeholder management ligt. Jullie projectmanagers beheersen dit allemaal uitstekend.’’

‘’MOJEO stelt zich als organisatie echt op als partner, jullie zijn echt op zoek naar het bevredigen van de behoefte bij ons bedrijf. Daarnaast denk ik dat het heel sterk is dat jullie mensen allemaal bij MOJEO op de payroll staan, jullie zijn door deze stabiliteit echt onderscheidend.’’

‘‘Ik denk dat het bieden van transparantie wel de grote toegevoegde waarde van MOJEO is. Daarnaast ligt jullie onderscheidend vermogen voornamelijk op het gebied van effectief stakeholder management‘’

Hoe zet je een project weer op de rails?

Zet je project op de rails!