User Story

Een User Story is een krachtige techniek binnen het Agile ontwikkelproces om de behoeften en vereisten van gebruikers te identificeren en te communiceren. In deze tekst lichten we de definitie van User Story toe, benadrukken we de redenen waarom er gebruik wordt gemaakt van User Stories, tonen we de belangrijkste kenmerken van een goede User Story, en geven we praktische voorbeelden van User Stories.

 

Betekenis User Story

Een User Story is een eenvoudige, beknopte beschrijving van een functionaliteit of een stukje waarde dat een gebruiker wil bereiken met behulp van een softwareproduct. Het is een manier om de behoeften en verwachtingen van de gebruikers te vertalen naar begrijpelijke en bruikbare taal voor het ontwikkelingsteam. User Stories worden vaak geschreven vanuit het perspectief van de gebruiker en volgen het formaat: “Als een [gebruiker], wil ik [actie], zodat [doel].” De Product Owner schrijft de ”wat” en het ontwikkelteam schrijft de ”hoe”. 

De voordelen van User Stories

Het gebruik van User Stories biedt verschillende voordelen in het ontwikkelproces. Ten eerste bevorderen ze de samenwerking en betrokkenheid tussen het ontwikkelingsteam en de gebruikers. Door de focus te leggen op de behoeften en doelen van de gebruikers, kunnen User Stories helpen om een beter begrip te krijgen van wat er gebouwd moet worden en waarom. Dit resulteert in een product dat beter aansluit bij de wensen en verwachtingen van de gebruikers.

Daarnaast maken User Stories het mogelijk om de functionaliteit op te splitsen in behapbare stukken, waardoor het makkelijker wordt om te plannen en prioriteiten te stellen. Door de User Stories te ordenen op basis van hun waarde en complexiteit, kan het ontwikkelingsteam een iteratieve aanpak volgen en stapsgewijs waarde leveren aan de gebruikers. Dit bevordert de flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op veranderingen en feedback.

Waar moet een User Story aan voldoen?

Een goede User Story voldoet aan een aantal belangrijke kenmerken. Ten eerste moet het een onafhankelijke eenheid zijn die op zichzelf begrijpelijk is. Het moet geen verwijzingen bevatten naar andere User Stories of afhankelijk zijn van andere functionaliteiten. Daarnaast moet het specifiek genoeg zijn om de gewenste functionaliteit te beschrijven, maar tegelijkertijd flexibiliteit bieden aan het ontwikkelingsteam om oplossingen te bedenken. Een User Story moet altijd passen in 1 sprint. 

Bovendien moet een User Story waardegericht zijn en zich richten op het bereiken van een bepaald doel of voordeel voor de gebruiker. Het is belangrijk om de context van de gebruiker in gedachten te houden en te begrijpen wat hen motiveert en wat hun belangrijkste behoeften zijn. Dit helpt om de focus te leggen op het leveren van waarde en het vermijden van overbodige functionaliteit. Bij het creëren van User Stories moet je overigens ook de balans zoeken in hoeveel informatie er minimaal nodig is. Je wilt geen overkill, maar het moet wel begrijpelijk omschreven zijn. Dit is per team en klant verschillend.

Praktische voorbeelden van goede User Stories

  1. Als een gebruiker wil ik mijn profiel kunnen bewerken, zodat ik mijn contactgegevens altijd up-to-date kan houden.

  2. Als een klant wil ik productbeoordelingen kunnen bekijken, zodat ik een weloverwogen aankoopbeslissing kan nemen.

  3. Als een beheerder wil ik gebruikersaccounts kunnen beheren, zodat ik de toegang en bevoegdheden van gebruikers kan beheren.

  4. Als een reiziger wil ik vluchten kunnen zoeken en boeken, zodat ik gemakkelijk mijn reisplannen kan organiseren.

  5. Als een teamlid wil ik taaktoewijzingen kunnen bekijken, zodat ik een duidelijk overzicht heb van mijn taken en verantwoordelijkheden.

Volg dit linkje naar meer praktische voorbeelden van goede User Stories. 

De conclusie

Het gebruik van User Stories kan een effectieve manier zijn om de gebruikersgerichtheid en de samenwerking binnen een ontwikkelteam te verbeteren. Door de behoeften van gebruikers op een duidelijke en gestructureerde manier vast te leggen, kunnen User Stories helpen bij het creëren van waardevolle softwareproducten die voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.

Starten met een Agile transitie?

Lees in ons stappenplan de belangrijkste fases inclusief praktische tips voor een succesvolle transitie naar een Agile Way of Working.