Retrospective

Een Retrospective is een essentieel onderdeel van het Agile ontwikkelproces. Het is een gestructureerde bijeenkomst waarin het ontwikkelteam reflecteert op het verloop van de vorige iteratie en leert hoe ze hun werk kunnen verbeteren. Het doel van een Retrospective is het bevorderen van continue verbetering en teamleren. Het biedt een veilige ruimte om successen te vieren, uitdagingen te identificeren en oplossingen te bedenken.

Doel Retrospective

Het belangrijkste doel van een Retrospective is het identificeren van sterke punten en verbeterpunten in het ontwikkelproces. Door samen te werken en openlijk te communiceren, kan het team waardevolle inzichten verzamelen en concrete actiepunten formuleren om de volgende iteratie nog beter te laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door terug te kijken op de voorgaande sprint en met behulp van onder andere data sterke en zwakke punten te identificeren. 

De plek van een retrospective binnen Agile

De uitdagingen van een retrospective

Hoewel Retrospectives waardevol zijn, kunnen ze ook uitdagingen met zich meebrengen. Het kan moeilijk zijn om een open en eerlijke sfeer te creëren waarin teamleden zich veilig voelen om hun gedachten en zorgen te delen. Hier zijn enkele tips om deze uitdagingen aan te pakken:

  1. Creëer een veilige omgeving: Zorg ervoor dat teamleden zich gerespecteerd en gehoord voelen. Moedig iedereen aan om openlijk te spreken en waardeer diverse perspectieven.

  2. Focus op feiten en resultaten: Baseer discussies op concrete feiten en observaties in plaats van persoonlijke meningen. Dit helpt om het gesprek productief en oplossingsgericht te houden.

  3. Stel de juiste vragen: Gebruik krachtige vragen om dieper in te gaan op de oorzaken achter bepaalde gebeurtenissen of patronen. Vraag bijvoorbeeld: “Wat ging goed en waarom?” of “Wat kunnen we de volgende keer anders doen?”

  4. Experimenteer met verschillende werkvormen: Maak gebruik van interactieve werkvormen zoals de “Stop, Start, Continue”-methode, waarbij teamleden ideeën genereren over wat ze moeten stoppen, starten en blijven doen.

Ga aan de slag met 3 praktische oefeningen

Mad, Sad, Glad: Bij deze werkvorm worden teamleden aangemoedigd om notities te maken over zaken waar ze boos, verdrietig of blij over zijn in de vorige iteratie. Tijdens de Retrospective worden de genoteerde punten besproken en wordt er dieper ingegaan op de oorzaken achter de emoties. Het team kan brainstormen over mogelijke verbeteracties om de boosheid en verdrietige punten aan te pakken en de blijheid te vergroten. Het doel is om inzicht te krijgen in de negatieve en positieve aspecten van het werk en manieren te vinden om de werkomgeving te verbeteren. Bekijk hier een filmpje over deze oefening. 

Five Whys: De “Five Whys” methode is een effectieve manier om de diepere oorzaken van een specifiek probleem of incident te achterhalen. Het team begint met het identificeren van het probleem en vraagt vervolgens herhaaldelijk “Waarom?” voor elk antwoord. Door deze reeks van vijf “Waarom”-vragen te doorlopen, kunnen de onderliggende oorzaken van het probleem worden blootgelegd. Het team kan dan oplossingen bedenken om deze oorzaken aan te pakken en vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen. Deze methode stimuleert diepgaande analyse en helpt bij het identificeren van structurele problemen.

Waarderende Retrospective: Bij deze werkvorm worden teamleden aangemoedigd om elkaar waardering te geven door positieve feedback te geven op de behaalde successen en de inzet van hun collega’s tijdens de vorige iteratie. Het team deelt momenten waar ze trots op waren, waar ze anderen dankbaar voor zijn en waar ze de inzet en samenwerking van teamleden hebben gezien. Dit creëert een positieve en ondersteunende sfeer binnen het team. Het doel is om het team te laten groeien door positieve versterking en het bevorderen van een cultuur van erkenning en waardering.

Navigeer hier naar een aantal Retrospective borden op Mural! 

Conclusie

Bij elke interactieve sessie is het belangrijk om een faciliterende rol te hebben, dit is de rol/verantwoordelijk van de Scrum Master . Deze persoon zorgt ervoor dat de sessie gestructureerd verloopt, iedereen de kans krijgt om zijn of haar input te delen en dat er concrete actiepunten worden geformuleerd. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de Retrospective een veilige omgeving biedt waarin teamleden zich vrij voelen om openlijk te spreken en ideeën te delen.

Door regelmatig gebruik te maken van deze praktische voorbeelden tijdens Retrospectives, kan het team effectief samenwerken, problemen aanpakken en verbeteringen realiseren. Het bevordert een cultuur van leren en groei binnen het Agile team, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten en tevredenheid bij alle betrokkenen. De uitkomsten van de retrospective resulteren in impovement stories die op de backlog komen. Elke improvement story heeft een owner en wordt tijdens de iteratie planning ook daadwerkelijk gepland. 

Starten met een Agile transitie?

Lees in ons stappenplan de belangrijkste fases inclusief praktische tips voor een succesvolle transitie naar een Agile Way of Working.