pmo voor duurzaam succes bij nieuwestroom

Als Nederlandse grondlegger van het dynamische prijs concept heeft NieuweStroom sinds de oprichting in 2012 de weg vrijgemaakt voor eerlijke en transparante energieprijzen. Met hun innovatieve aanpak hebben zij de energiemarkt opengesteld, waardoor ondernemers niet alleen worden voorzien van concurrerende prijzen maar ook van de kennis en tools om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op hun energieverbruik en -kosten.

De situatie bij NieuweStroom

Het opzetten van een Project Management Office (PMO) bij NieuweStroom markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van het bedrijf.  Als snelgroeiende organisatie met grote ambities nam het aantal projecten toe alsook de behoefte aan verdere professionalisering van de aanpak van projectmanagement.  De oprichting van een PMO bij NieuweStroom is dan ook een logische stap voorwaarts in de missie om de stroomversnelling te creëren naar een schoon en toekomstbestendig energiesysteem.

 ‘’Als snelgroeiende organisatie met grote ambities nam het aantal projecten toe alsook de behoefte aan verdere professionalisering van de aanpak van projectmanagement. ’’

De oplossing vanuit MOJEO

Tijdens de initiële fase organiseerde MOJEO een Brownpaper sessie, waarbij met hulp van meerdere NieuweStroom collega’s een inventarisatie werd gedaan naar de specifieke behoeften. De prioriteit bij het inrichten van het PMO lag op de inrichting van portfolio management, aanbrengen van structuur en ondersteuning van de projectorganisatie.

MOJEO heeft de implementatie van deze onderdelen van het PMO gefaciliteerd en vervolgens in de eerste fase ook de operationele invulling van het PMO vervuld. Inmiddels heeft NieuweStroom eigen PMO-ers in dienst die de werkzaamheden van MOJEO overgenomen hebben. MOJEO ondersteunt hier nog door het beschikbaar stellen van aanvullende capaciteit waar nodig.  

‘’MOJEO heeft de implementatie van deze onderdelen van het PMO gefaciliteerd en vervolgens in de eerste fase ook de operationele invulling van het PMO vervuld. ’’

Het resultaat

De implementatie van een PMO heeft niet alleen de efficiëntie en effectiviteit van projectmanagement binnen de organisatie verhoogd, maar daarmee ook de basis gelegd voor een nog hechtere samenwerking met klanten. Door schouder aan schouder met haar klanten te staan, bevestigt NieuweStroom haar toewijding om niet alleen als leverancier, maar als een echte partner te fungeren.

In deze nieuwe fase belooft NieuweStroom met haar PMO de relatie met haar klanten verder te versterken, door samen te werken aan op maat gemaakte energieoplossingen die niet alleen kostenefficiënt zijn, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst. Het is een bevestiging van hun rol als pionier in de sector, klaar om samen met hun klanten de uitdagingen en kansen van de toekomst aan te gaan.

De toegevoegde waarde van MOJEO

Ludo Nuijens, operationeel directeur bij NieuweStroom, benadrukt de gedreven mentaliteit van de MOJEO-medewerkers en hun vermogen om kennis op een waardevolle manier in te zetten in de organisatie. ‘’Het is geweldig hoe MOJEO-professionals niet alleen als externen worden gezien, maar echt als onderdeel van onze organisatie worden beschouwd. Hun betrokkenheid gaat verder dan het leveren van expertise; ze integreren zich in onze bedrijfscultuur. Dit maakt de dienstverlening van MOJEO uniek voor NieuweStroom’’. De toegevoegde waarde van MOJEO ligt in de kennis die ze brengen, maar zeker ook in haar proactieve houding, waarbij het bedrijf ook meedenkt buiten de scope van het project.

‘’Het is geweldig hoe MOJEO-professionals niet alleen als externen worden gezien, maar echt als onderdeel van onze organisatie worden beschouwd. Hun betrokkenheid gaat verder dan het leveren van expertise; ze integreren zich in onze bedrijfscultuur. Dit maakt de dienstverlening van MOJEO uniek voor NieuweStroom. ’’

Ontdek de feiten van een goedwerkende pmo

Ontdek in één overzichtelijke infographic alle facts over de toegevoegde waarde die een PMO kan opleveren voor een (project)organisatie.