Ontvang een vrijblijvende analyse van je PMO

De pmo maturity scan lite

Haal je op dit moment het maximale rendement uit je PMO? Een PMO is hét middel om meer grip te krijgen op projecten, risico’s inzichtelijk te maken en op te volgen, resources efficiënter te beheren, betere planningsoverzichten te maken en meer waardevolle informatie en inzichten te verkrijgen. Wil je weten waar jij met je eigen PMO staat en waar je nog terrein kunt winnen? Vul de Maturity Scan Lite in!

Door de MOJEO PMO Maturity Scan Lite kun je eenvoudig en snel achter de aandachtspunten en kansen van de projectorganisatie komen.

Start de Maturity Scan Lite

Projecten starten en afsluiten is één van de belangrijkste onderdelen waar vaak veel winst valt te behalen. Door op een gestandaardiseerde werkwijze mét templates, checklists, lessons learned en onboarding processen te werk te gaan, zul je versteld staan van de voordelen die direct vanaf de start zichtbaar kunnen worden.
Veel organisaties maken al gebruik van planningen en tooling, maar wij zien vaak dat er nog veel te verbeteren valt door bijvoorbeeld afhankelijkheden tussen projecten mee te nemen waardoor er veel meer grip op de planning komt en knelpunten eerder gesignaleerd worden.
Resources managen is cruciaal, het goed managen van vraag en capaciteit ligt ten grondslag aan een beter functionerende projectenorganisatie. Van puur vraag en aanbod bij elkaar brengen tot het matchen van (externe) personen met de juiste skillset op beoogde projectrollen. Goed resourcemanagement verhoogt efficiency, ontlast projectmanagers en speelt een belangrijke rol bij het tijdig opleveren van projecten en deliverables.
Zonder inzicht varen we blind. Rapportages geven inzicht, zijn cruciaal om de koers uit te zetten en om te bepalen of we nog op koers liggen. Het opstellen, bijwerken en verwerken van deze rapportages kost ontzettend veel tijd, maar levert ook onnoemelijk veel voordelen op. Vandaar dat het PMO, als spilfunctie binnen de rapportagebehoefte, zo ontzettend veel voordelen kan opleveren.
Veel organisaties hebben al een vorm van risicomanagement binnen individuele projecten. Goed risicomanagement door het PMO gaat echter veel verder en overstijgt projecten en zorgt ervoor dat risks eerder bekend worden, dat hier beter op geanticipeerd kan worden en dat beheersmaatregelen en best practices organisatie breed worden uitgezet. Kortom, risicomanagement zorgt voor beter beheersbare projecten en voorkomt een hoop onnodige problemen.
Het is interessant te noemen dat in de meeste gevallen een project of programma wordt gelanceerd om bepaalde voordelen/doelstellingen te behalen, maar dat de focus van projectmanagement ligt op het vlak van tijdig, binnen scope en budget, het project op te leveren. Dit alles zonder dat daarbij gestuurd wordt op het daadwerkelijk realiseren van die beoogde (programmatische) doelstellingen. In theorie zou het opleveren van de projectscope binnen budget en tijd automatisch moeten leiden tot die voordelen, maar uit de praktijk blijkt dit vaak niet (compleet) het geval. Daarbij komt dat project managers vaak niet geneigd zijn om zich ook voor die doelstellingen verantwoordelijkheden direct verantwoordelijk te voelen. Dat is waar benefitmanagement om de hoek komt kijken en je lange termijn doelen bewaakt.
Bedankt voor het invullen van de Maturity Scan Lite! Laat hieronder je gegevens achter zodat we het Maturity Scan Lite rapport naar je toe kunnen sturen!