Maatwerk met de PMO bouwblokken

Een Project Management Office (PMO) opzetten is nog niet zo makkelijk, of toch wel? Een PMO oprichten zal een behoorlijke impact hebben op projecten en de hele (project)organisatie, of toch niet? Met een iteratieve en modulaire aanpak worden de voordelen van een professioneel PMO direct zichtbaar én voelbaar voor de projectorganisatie. 

We hebben deze aanpak ondergebracht in de MOJEO PMO methode, welke bestaat uit 15 verschillende onderdelen. Deze onderdelen noemen we bouwblokken en ieder bouwblok bestrijkt een specifiek onderdeel van een PMO. Denk hierbij aan bouwblokken voor onderdelen zoals: planning, beter omgaan met resources of risico management. We noemen dit bouwblokken, omdat deze als het ware als legoblokjes samengevoegd kunnen worden tot een PMO bouwwerk.

De ondersteunde rol van het PMO

Het PMO fungeert als een spreekwoordelijke vuurtoren, welke als een baken van licht richting geeft gedurende stormen van hoge werkdruk en bij rust juist een teken van herkenning is voor de veilige thuishaven. Vaak is er al een dergelijke thuishaven binnen organisaties, of zijn er zelfs meerdere van die thuishavens. Dat zijn dan bijvoorbeeld project ondersteunende personen die rapportages, verslagen en/of planningen maken en bewaken. Juist die elementen binnen een organisatie ontdekken en analyseren om hier vervolgens op voort te bouwen, is wat snel zal zorgen voor voordelen. Wellicht herken je een aantal onderdelen in het overzicht hieronder, die binnen jouw organisatie reeds aanwezig zijn.

De MOJEO PMO bouwblokken

De PMO bouwblokken zijn onder te verdelen in ‘Planning Bouwblokken’ en ‘Delivery Bouwblokken’. De ‘Planning Bouwblokken’ bevatten alle voorbereidende werkzaamheden om te starten met een project. In de ‘Delivery Bouwblokken’ vallen de diensten samen die ervoor moeten zorgen dat er daadwerkelijk producten opgeleverd worden. 

MOJEO heeft een aantal beproefde methodes om samen snel tot een modulaire aanpak te komen, welke snel mooie voordelen zal opleveren. Afhankelijk van waar jouw organisatie staat en of er al een PMO aanwezig is, kan er gekozen worden voor de methode die het best bij jouw organisatie past.

MOJEO PMO maturity scan

Zo kunnen we de MOJEO PMO Maturity Scan uitvoeren. Hierbij nemen we het gehele bestaande PMO onder de loep. We voeren een nulmeting uit waarbij we de aandachtspunten boven water halen en je advies kunnen geven op welke manier je per bouwblok een level hoger kunt komen en welke extra bouwblokken veel voor je zouden kunnen toevoegen. Op deze pagina kun je meer informatie over de PMO Maturity Scan van MOJEO vinden. Wil je geheel vrijblijvend online je PMO volwassenheidsniveau testen? Doe dan hier de PMO Maturity Scan Lite!

De iteratieve aanpak van het PMO van MOJEO

Weet je al heel goed waar het PMO staat binnen je organisatie, dan gaan we je ondersteunen in het verder uitbouwen met de beproefde MOJEO PMO methode.  MOJEO hanteert een iteratieve aanpak in deze, zodat de eerste bouwblokken reeds na een eerste sprint zichtbaar zijn. Wanneer alle besproken bouwblokken zijn geïmplementeerd, kan er in samenspraak gekeken worden welke additionele wensen er nog zijn ten aanzien van het PMO. Dit hebben wij bijvoorbeeld al gedaan voor Waterschap Limburg. Bekijk hier de referentiecase van dit project. 

Vervolgens zal er in overleg bekeken worden op welk moment MOJEO het PMO overdraagt aan de interne organisatie of dat het wenselijk is als een collega van MOJEO dit nog gedurende een bepaalde periode blijft bemannen. Uiteraard zal gedurende de transitie coaching en ondersteuning van jullie eigen medewerkers mogelijk zijn. 

Graag nodigen we je uit om contact met ons op te nemen en dan gaan we samen de uitdaging aan om jouw PMO en projectorganisatie te verbeteren…. Let our Mojo work for you – Level up your projects!

Ontdek de feiten van een goedwerkende pmo

Ontdek in één overzichtelijke infographic alle facts over de toegevoegde waarde die een PMO kan opleveren voor een (project)organisatie.