Wat is agile?

Je bepaalt op één dag wat je de komende twee weken gaat doen. Aan de hand van de prioriteiten van de organisatie knip je het project op in blokjes die behapbaar zijn in twee weken. John geeft antwoord op de vraag: ”Wat is Agile?” 

Laten we meteen bij het begin beginnen, wat is Agile?

Agile betekent letterlijk wendbaar, lenig en flexibel. Het is een andere manier van projectmatig werken die voortkomt uit development in de softwarewereld. Het is een meer pragmatische manier om software te ontwikkelen ten opzichte van het waterval principe. Je bepaalt op één dag wat je de komende twee weken gaat doen.
Aan de hand van de prioriteiten van de organisatie knip je het project op in blokjes die behapbaar zijn in twee weken. Aan het einde van deze twee weken lever je ook daadwerkelijk een functionaliteit op, heel erg krachtig dus.

En waar ligt dan concreet het voordeel van een organisatie die volgens het Agile principe werkt?

Het leuke is dat je een twee weken sprint afsluit door het eindresultaat te tonen richting de organisatie, je levert dus iets op waarbij je gecontroleerd wordt. Normaliter bepaal je voorafgaand aan een project wat je gaat doen om vervolgens na twintig weken aan de organisatie te laten zien wat je hebt gedaan. Het komt dan vaak voor dat een organisatie dan zegt: ‘Huh? Dit wilden we helemaal niet op die manier!’ Het voordeel van Agile is dus dat je het project veel beter kan sturen en monitoren. Als de organisatie niet tevreden is kun je het de twee weken erop verbeteren. Met het werken volgens het Agile principe moet het kunnen dat een idee van de organisatie binnen twee weken gelanceerd wordt zodat het gebruikt kan worden richting de afzetmarkt.

Waar verschilt Agile SAFe ten opzichte van Agile in?

SAFe, Scaled Agile Framework Enterprise, is het werken volgens Agile met meerdere teams. Meerdere teams leveren dus sprints op en zijn hier afhankelijk van elkaar. Dit gebeurt meestal met hele grote projecten binnen grote organisaties. Het team is multidisciplinair, er zit een analist in, een developer, testers en een product owner. Die product owner is heel belangrijk, die vertegenwoordigt namelijk de organisatie. Die moet dus de noodzaak/behoefte van de organisatie vertalen naar het team. Je ziet een grote ontwikkeling op het gebied van Agile SAFe. Je merkt dat grote organisaties gaan inzien hoe effectief en dynamisch deze vorm van werken is. Ik denk dat we met MOJEO hier heel goed op inspelen door onze samenwerking met Synergio.

Hoe ziet de samenwerking met Synergio eruit?

De samenwerking met Synergio is een geweldige mogelijkheid tot kruisbestuiving. We vullen elkaar wat betreft kennis precies goed aan. Synergio kan de medewerkers van de klant opleiden (SAFe certificering) en coachen en wij hebben de resources (projectmanagers, scrum masters, RTE’s) om daadwerkelijk aan de slag te gaan bij de klant. Hiermee kunnen we onze relaties dus nog beter gaan bedienen. Navigeer hier naar de blog-post over deze samenwerking

Je mag in het kader van een transitie richting Agile een opdracht bij een klant uitvoeren. Hoe begin je?

We beginnen altijd met het presenteren van een op maat gemaakt plan. In dit plan staat de hele transitie zeer concreet uitgewerkt. We proberen hiermee alle belanghebbenden aan te tonen dat een Agile werkwijze de problematiek die binnen een organisatie speelt kan oplossen.

Vervolgens geven we richting het management aan op welke gebieden we de implementatie willen gaan doen en wie daar het aanspreekpunt voor is: de product owner. De presentatie vertalen we vervolgens richting de product owners, dan weet iedereen precies wat ze van MOJEO en de transitie kunnen verwachten en hoe we daarin te werk gaan. We zorgen dus voorafgaand aan het project voor draagvlak zodat het project goed kan starten.

agile/scrum-manier van werken?

MOJEO helpt bedrijven met de transitie naar agile werken. Wil je meer weten over MOJEO & Agile?