6 benefits of Agile SAFe (Scaled Agile Framework Enterprise)

There is growing interest in SAFe. More and more companies are applying its principles. The Scaled Agile Framework is an interactive knowledge base for implementing an agile way of working at the business level. MOJEO is happy to explain the added value of SAFe, see our Top 6 Benefits of the Scaled Agile Framework here.

SAFe Advantage 1: An extension to Agile

SAFe has extended the Agile model to the portfolio and programme level. The framework does not use new techniques for this, it codifies/standardsises existing elements such as user stories and features.

SAFe Advantage 2: Business-oriented framework

Veel frameworks richten zich alleen op het ontwikkelingsgebied, SAFe richt zich daarentegen op het bedrijfsniveau. SAFe erkent dat er een schatting moet worden gemaakt op programma- en portfolio niveau. Deze schattingen zijn afhankelijk van de functies & epics. Pas later kijkt men naar het specifiekere gedeelte, zoals bijvoorbeeld de user story.

SAFe Benefit 3: Highly specific

The framework standardises, supports and improves the Agile way of working within complex systems. At the same time, the framework offers the developers enough flexibility to make it applicable. The focus of SAFe is mainly on connecting Agile & Lean to develop software.

SAFe Advantage 4: Light framework

Je hoeft geen eeuwen te spenderen aan het beheersen van het concept. Het is namelijk een logisch opgezet framework. Door de eenvoudige uitleg en afbeeldingen is het gemakkelijk te leren en te implementeren.

SAFe Advantage 5: Practical applicability

SAFe is niet gegeneraliseerd en biedt hierdoor geen strategie aan voor procesontwikkeling. In plaats daarvan biedt het de beste aanpak aan practitioners om het proces zelf te ontwikkelen.

SAFe Advantage 6: Software development process is transparent

Het model omvat ook alle rollen & functionaliteiten die wat betreft software ontwikkeling aanwezig zijn. Zelfs de niet-functionele vereisten worden in het model gepresenteerd.

agile/scrum way of working?

MOJEO helps companies with the transition to agile working. Want to know more about MOJEO & Agile? 

How mature is your Agile organization?