Welke factoren bepalen een succesvolle implementatie van een PMO?

Er is niet één enkele succesvolle manier voor het implementeren van een PMO. Dit komt mede doordat elke organisatie andere verwachtingen heeft van een PMO. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van verschillende frameworks om een PMO op te zetten. Wel zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan succesvolle(re) implementatie van een PMO.

1. Het is belangrijk om te beseffen dat je niet alles in een keer kunt doen

Om die reden is het van belang dat er een duidelijke scope wordt vastgesteld. Het is belangrijk om te weten wat de intentie /doel van het PMO in de organisatie is. Daarnaast is het belangrijk om te identificeren waar de belangrijkste/ snelste verbeteringen te realiseren zijn door een PMO.

2. Veranderingen zijn onvermijdelijk

Wel is het belangrijk dat deze veranderingen besproken worden met de stakeholders/belanghebbenden. Dit is belangrijk om de verwachtingen te managen, anders kan in een vroegtijdig stadium de waarde van het PMO ondergewaardeerd worden.

3. Ken je stakeholders!

Het is belangrijk om te weten wie je stakeholders zijn en ze aan boord te hebben. Zo kun je binnen deze groep de verwachtingen en andere factoren managen. 

4. Bepaal op tijd de kritische succesfactoren

Het vaststellen van kritische succesfactoren moet vroeg in het proces plaatsvinden. Als je criteria meetbaar zijn, zorg dan dat ze op korte termijn bijgehouden kunnen worden.

5. Definieer de toegevoegde waarde en checkpoints

Stel daarnaast vroeg vast wat de toegevoegde waarde is en gebruik checkpoints om te valideren. Het is belangrijk om in elk stadium te weten of de tijd nog goed wordt besteed.

6. Onderschat de complexiteit van changemanagement niet!

Als je processen, standaarden, rollen en verantwoordelijkheden gaat aanpassen is het belangrijk om te zorgen dat dit voor alle betrokkenen duidelijk is. Daarnaast moet je rekening houden met het ripple-effect, veranderingen vóór in de keten, zorgen vaak voor veranderingen/problemen verder in de keten.

7. Neem de tijd!

Het implementeren van een PMO kost tijd. Er moet worden geanalyseerd, geplanden bemiddeld. Het is daarom belangrijk om de verwachtingen van de stakeholders op de juiste manier te managen.

8. Het gebrek aan een duidelijke methodiek is een valkuil voor elke PMO implementatie!

Daarom is het van belang om te kiezen voor een methode die aansluit op de behoeften van de onderneming. Er is niet één route naar succes, maar een route kan wel voor de onderneming worden uitgezet.

9. Last, but definitely not least: Een PMO is niet de oplossing voor ALLE (project)problemen in de (project)organisatie!

Een PMO kan helpen met het aanpakken van de problemen en bijdragen aan toekomstig projectsucces. Het is daarom slim om naast de implementatie van een PMO een maturity/volwassenheidsassessment te laten doen voor de projectorganisatie dan wel het PMO. Lees hier meer over de maturityscan van MOJEO of doe hier alvast de vrijblijvende online PMO Maturity Scan Lite!

We hebben daarnaast ook nog een blog gemaakt over de 15 belangrijke waardes die een PMO kan opleveren. Lees deze blog-post hier

Ontdek de feiten van een goedwerkende pmo

Ontdek in één overzichtelijke infographic alle facts over de toegevoegde waarde die een PMO kan opleveren voor een (project)organisatie.