De 6 belangrijkste redenen voor een PMO in de gezondheidszorg

Deel deze post:

Als er één sector is die continu vernieuwt dan is het de gezondheidszorg wel. In een hoog tempo volgen de innovatieve ontwikkelingen zich op. Ontwikkelingen als EPD (electronisch patiënten dossier), domotica, chat met zorgverlener en kunstmatige intelligentie zijn maar een klein aantal ontwikkelingen in de digitale transformatie die de gezondheidszorg ondergaat.

In de toekomst zal de verwachting van de maatschappij ten opzichte van snelle veranderingen in de gezondheidszorg alleen maar toenemen. Virtual reality, artificial intelligence, big data, internet of things (denk aan de toenemende integratie van biosensoren, beter bekend als smartwatches met stappentellers, slaapregistratiesystemen en hartslagmeters) zijn ontwikkelingen die in de gezondheidszorg nog veel zullen gaan veranderen.

Klik op de afbeelding om deze op detail-niveau te bekijken

Tegelijkertijd is de gezondheidszorg ook de sector die heel vaak met kostenbesparingen te maken krijgt met name door de toename in de zorg die verleend moet worden. Kosten van de zorg lopen op en juist dan is het moeilijk om te investeren in innovatieve ontwikkelingen.

Een drang naar hogere projectvolwassenheid

In de gezondheidsorganisaties is het dus cruciaal dat de innovaties die uitgevoerd worden snel en doeltreffend uitgevoerd worden. Gezondheidszorgorganisaties zijn van oudsher echter ingericht om zorg te verlenen en niet om innovatieve ontwikkelingen snel en doeltreffend uit te voeren. De volwassenheid op het gebied van projectmanagement is met name in deze sector niet hoog te noemen. Vaak zijn er binnen IT afdelingen in de gezondheidszorg wel goede IT projectmanagers maar die worden vaak overruled door spoedprojecten van diegene die met het meeste decibel roept dat een ander project meer voorrang heeft.

Daarnaast worden gezondheidszorgorganisaties steeds meer geconfronteerd met beperkingen in budgetten veroorzaakt door de toenemende groei van zorg die verleend moet worden.

Hoe kan een PMO helpen? 

Het standpunt van MOJEO is dat het belang van effectief projectmanagement sterk verhoogd moet worden om zo de versnelling in innovatieve ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Een professionele projectmanagementorganisatie (PMO) kan hierbij ondersteunen. Een PMO in de gezondheidszorg kan helpen om:

  1. Er voor te zorgen dat projecten altijd gealigneerd zijn met de innovatieve strategie van de organisatie.

Een PMO draagt zorg voor een projectintake en kan een projectscore uitbrengen ten opzichte van de strategische doelstellingen van een organisatie. Projecten met een hogere strategische projectscore krijgen prioriteit.

  1. Focus op projectproductivitieit en -voortgang te brengen en te houden.

Een PMO ondersteunt de projectmanager en zorgt dat de productiviteit en voortgang van een project continu bijgehouden worden. Een PMO waarschuwt de projectmanager bij afwijkingen in de productiviteit en/of voortgang van het project.

  1. Transparantie te brengen in de projecten met hierbij de noodzakelijke communicatie- en beslistrajecten.

Een project op koers houden betekent transparantie bieden door een helder communicatieplan voor het project op te stellen en uit te voeren. Beslismomenten worden in dit communicatieplan mee opgenomen. Een PMO draagt niet alleen zorg voor het opstellen en verspreiden van heldere voortgangsrapportages die aan de organisatiestandaard voldoen maar faciliteert ook in projectkickoff, projectafsluiting, en overige belangrijke projectbeslismomenten.

  1. Het aantal projecten dat mislukt sterk terug te brengen.

Door continu de vinger aan de pols te houden en alle stakeholders de transparantie te bieden die nodig is, zal het aantal projecten dat mislukt sterk gereduceerd worden. Als er projecten stopgezet moeten worden dan zal dit veel vroeger in het traject al geconstateerd kunnen worden.

  1. Projectkosten te reduceren.

Een PMO kan meerdere projectmanagers ‘ontzorgen’, standaardtaken kunnen in een PMO belegd worden waarmee kosten voor projectmanagementactiviteiten bespaard kunnen worden.

  1. De project time-to-market zo kort mogelijk te houden.

Korter op de bal een project opvolgen zorgt voor een constante verhoogde focus op het project, niet alleen bij de projectmanager maar bij alle stakeholders. Dit draagt bij aan een zo kort mogelijke time-to-market van de belangrijkste innovaties.

De MOJEO PMO Maturity Scan Lite: aandachtspunten identificeren

De MOJEO PMO Maturity Scan Lite geeft inzicht in de volwassenheid van je eigen project management office (PMO). Haal je op dit moment het maximale rendement uit je PMO? Een PMO in de gezondheidszorg is hét middel om meer grip te krijgen op projecten, risico’s inzichtelijk te maken en op te volgen, resources efficiënter te beheren, betere planningsoverzichten te maken en meer waardevolle informatie en inzichten te verkrijgen. Wil je weten waar jij met je eigen PMO staat en waar je nog terrein kunt winnen? Vul gratis de MOJEO PMO Maturity Scan Lite in: https://www.MOJEO.nl/pmo-quick-scan/

Project advies nodig?

Onze projectspecialisten zitten voor je klaar!

Andere interessante berichten:

Project Management Office

Het PMO Gilde van MOJEO

In de dynamische wereld van projectmanagement is samenwerking en kennisdeling van cruciaal belang. Binnen MOJEO is dit besef vertaald naar de oprichting van het PMO