Daily stand-up

De Daily stand-up, ook wel bekend als de Daily Scrum, is een essentieel onderdeel van Agile werken. Het is een dagelijkse vergadering waarbij het ontwikkelteam samenkomt om de voortgang van het werk te bespreken. Het is een korte meeting van maximaal 15 minuten, waarbij elk teamlid de volgende drie vragen beantwoordt: Wat heb je gisteren gedaan? Wat ga je vandaag doen? En is er iets dat je blokkeert?

De toegevoegde waarde

De Daily stand-up heeft een toegevoegde waarde binnen het Agile proces, omdat het team op deze manier op de hoogte blijft van elkaars werk en eventuele problemen snel kunnen worden opgelost. Het bevordert ook de samenwerking en het vertrouwen tussen de teamleden.

Er zijn enkele meetingrituals die belangrijk zijn om de Daily stand-up effectief te laten verlopen. Allereerst moet de meeting altijd op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats plaatsvinden. Daarnaast moeten alle teamleden aanwezig zijn en moeten ze de vragen beantwoorden in de volgorde waarin ze staan.

Een praktisch voorbeeld kan er als volgt uitzien: het ontwikkelteam komt elke ochtend om 9 uur samen in de vergaderzaal. Het teamlid dat het dichtst bij de deur zit, begint met het beantwoorden van de vragen. Vervolgens gaat het rond de tafel totdat alle teamleden aan de beurt zijn geweest. Na de meeting weet iedereen wat er die dag van hen wordt verwacht en kunnen eventuele problemen snel worden opgelost.

Kortom, de Daily stand-up is een belangrijk onderdeel van Agile werken en zorgt voor een goede communicatie en samenwerking binnen het ontwikkelteam. Door de vaste structuur en het beantwoorden van de drie vragen, blijft iedereen op de hoogte van elkaars werk en kunnen problemen snel worden opgelost.

Op deze pagina staat een uitgebreid filmpje over de Daily stand-up. 

Tips nodig voor een goede daily stand-up?

Lees in ons stappenplan de belangrijkste fases inclusief praktische tips voor een succesvolle transitie naar een Agile Way of Working.