Backlog

Een backlog is een essentieel onderdeel van Agile softwareontwikkeling. Het stelt teams in staat om hun werk te organiseren en prioriteren om ervoor te zorgen dat ze waardevolle en bruikbare producten leveren. In dit artikel licht MOJEO toe wat een backlog is en welke rituelen hierbij komen kijken. 

Het backlog proces bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

1. Product backlog: dit is de lijst van User Stories die moeten worden ontwikkeld om het project te voltooien. Het is belangrijk dat deze User Stories geprioriteerd zijn op basis van de waarde die ze toevoegen aan de klant en/of de business. De Product Owner is verantwoordelijk voor het beheer van de Product Backlog en het bepalen van de prioriteiten.

2. Sprint backlog: dit is de lijst van taken die het team heeft gepland om in de huidige sprint uit te voeren. Het team kiest taken uit de Product Backlog die ze in staat stellen om waardevolle en bruikbare producten te leveren aan het einde van de sprint. Het is belangrijk dat het team zich houdt aan de Sprint Backlog om ervoor te zorgen dat ze de sprintdoelen bereiken. Lees hier meer over een Sprint backlog

3. Release backlog: dit is de lijst van User Stories die gepland zijn voor de volgende release. De Product Owner is verantwoordelijk voor het beheer van de Release Backlog en het bepalen van de prioriteiten. Het is belangrijk dat de Release Backlog de prioriteiten van de Product Backlog weerspiegelt en dat de User Stories gereed zijn om ontwikkeld te worden.

Het backlog proces omvat ook verschillende rituelen, waaronder:

1. Product backlog refinement: Dit is het proces waarbij het team samenwerkt met de Product Owner om de Product Backlog te verfijnen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de User Stories voldoende details bevatten en dat ze geprioriteerd zijn op basis van de waarde die ze toevoegen aan de klant en/of de business.

2. Sprint planning: dit is het proces waarbij het team samenkomt om de taken te selecteren die ze in de huidige sprint zullen uitvoeren. Het team maakt gebruik van de Product Backlog om taken te selecteren die hen in staat stellen om waardevolle en bruikbare producten te leveren aan het einde van de sprint.

3. Daily stand-up: dit is een korte dagelijkse bijeenkomst waarbij het team bij elkaar komt om de voortgang van het werk te bespreken. Het doel is om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat er gedaan moet worden en om eventuele obstakels te bespreken die de voortgang kunnen belemmeren.

In het kort is een Backlog een dynamische lijst van taken, functies en werkitems die worden georganiseerd in de vorm van Product Backlog, Sprint Backlog en Release Backlog. Het backlog proces bestaat uit verschillende rituelen, waaronder Product Backlog refinement, Sprint planning en Daily stand-up, die bijdragen aan het realiseren van waardevolle en bruikbare producten voor de klant en/of de business. 

De relatie tussen backlogs en roadmaps

In het kort gezegd, vertegenwoordigen backlogs alles wat het team kan bouwen, terwijl roadmaps aangeven wat de organisatie heeft geprioriteerd. Een visuele roadmap op basis van thema’s is echter geen simpele lijst met backlog-items voor elke komende release.

Wanneer het goed wordt uitgevoerd, legt de roadmap de relatieve prioritering en timing van belangrijke strategische thema’s vast. Het overzicht op hoog niveau van de roadmap geeft geen specifieke en gedetailleerde items weer van individuele backlog-items.

In plaats daarvan moet het productteam eerst overeenstemming bereiken over een roadmap. Zodra het team de roadmap heeft gekozen, dient de backlog als bron voor specifieke ontwikkelingsitems. De taken zijn het meest nuttig om de doelstellingen en doelen van elk thema te bereiken. Het productteam kan gerelateerde backlog-items overwegen voor individuele sprints en grotere epics. Het team plant de hoogst gerangschikte items eerst.

Met een speciaal gebouwde roadmap-tool koppelen individuele backlog-items aan de belangrijkste thema’s in de roadmap. De backlog zelf wordt weergegeven wanneer belanghebbenden inzoomen op de details van elk onderdeel. De roadmap biedt context voor de geprioriteerde backlog-items binnen de grotere strategische doelstellingen en tijdlijn van de algemene product roadmap.

Starten met een Agile transitie?

Lees in ons stappenplan de belangrijkste fases inclusief praktische tips voor een succesvolle transitie naar een Agile Way of Working.