Agile implementatie in de gezondheidszorg

De situatie bij de opdrachtgever

‘’Projecten binnen onze organisatie werden vooral gezien als langlopende initiatieven die uiteindelijk zelden een resultaat opleverden.’’ begint de IT Manager, daarom werd de keuze gemaakt om op basis van Agile deze projecten/openstaande punten op te pakken, met daarbij zichtbare opleveringen na iedere sprint. De organisatie heeft MOJEO ingeschakeld voor een Agile implementatie. ‘’Er was destijds een grote behoefte om te werken in korte fases in plaats van volgens het watervalprincipe. We wilden op een effectieve en vooral flexibele manier software implementeren.’’

‘’Projecten binnen onze organisatie werden vooral gezien als langlopende initiatieven die uiteindelijk zelden een resultaat opleverden.‘’

De oplossing vanuit MOJEO

Nadat de behoefte van de organisatie duidelijk in kaart was gebracht door verschillende inventariserende gesprekken heeft MOJEO een voorstel in de vorm van een presentatie aan de belanghebbenden gegeven. 

‘’In deze presentatie kwam heel concreet naar voren wat het Agile Manifesto kon opleveren voor onze organisatie; bijvoorbeeld de verhoging van de effectiviteit, optimale Return on Investment en inzicht krijgen in de voortgang van het project.’’

Daarnaast werd er in deze kick-off sessie ook aandacht gegeven aan het Agile/Scrum Proces Model. ‘’MOJEO heeft kort maar krachtig uitgelegd welke veranderingen er doorgevoerd moesten worden om volgens een Agile/Scrum proces te gaan werken. En welke rollen hierdoor ontstaan.’’ 

De rol van de Product Owner binnen het hele Agile/Scrum proces was hierin een belangrijke schakel. ‘’We vonden het heel fijn dat MOJEO al zo concreet met onze organisatie meedacht. Ze hadden bijvoorbeeld al vaste business criteria opgesteld waaraan de product owner minimaal moest voldoen. Alles was heel uitgebreid uitgewerkt. Het stappenplan zorgde echt voor helderheid.’’

De implementatie van het gehele plan verliep goed. ‘’Er is destijds door MOJEO gestart met het informeren en communiceren van de Agile/Scrum methodiek richting de product owners. MOJEO heeft hier twee kick-off meetings voor geïnitieerd. In deze kick-off meetings werden de

 

door ons aangestelde product owners duidelijk geïnformeerd over de scrum-methodiek en de dagtaken die hieraan verbonden zijn.‘’ De lopende projecten zijn in een vervolgsessie samen met iedere product owner volgens de Agile/Scrum methodiek in sprints vervormt. ‘’MOJEO heeft samen met de product owner een afspraak ingepland om te starten met de Agile/Scrum methodiek. Dit was eigenlijk het laatste gedeelte van de hele implementatie fase’’.

‘’MOJEO heeft kort maar krachtig uitgelegd welke veranderingen er doorgevoerd moeten worden om volgens een Agile/Scrum proces te werken. En welke rollen hierdoor ontstaan.‘’

De toegevoegde MOJO

Over de toegevoegde mojo van MOJEO is de opdrachtgever heel duidelijk: ’De toegevoegde waarde van MOJEO ligt echt op het gebied van de kennis wat betreft Agile/Scrum-methodiek en de concreetheid van de implementatie. Vanaf het begin werd er kort en krachtig een stappenplan getoond wat daadwerkelijk ook is opgevolgd. Heel strak geregisseerd dus.‘’

‘’De toegevoegde waarde van MOJEO ligt echt op het gebied van de kennis wat betreft de Agile/Scrum-methodiek.‘’

Starten met een Agile transitie?

Lees in ons stappenplan de belangrijkste fases inclusief praktische tips voor een succesvolle transitie naar een Agile Way of Working.

Hoe volwassen is je Agile organisatie?