Agile iteratie

Een Agile iteratie is een korte periode waarin een stuk werk wordt ontwikkeld en getest. Elke iteratie heeft een vastgestelde voltooiingsdatum waarop deliverables moeten zijn voltooid. Zoals het Scaled Agile Framework stelt, zijn iteraties de “fundamentele bouwsteen van Agile-ontwikkeling”.

Herkomst Agile iteratie

De Agile Alliance suggereert dat de term ‘iteratie’ waarschijnlijk voor het eerst werd gebruikt in relatie tot een afgebakende periode in 1991 (een decennium voordat het Agile Manifesto werd geschreven) toen James Martin het Rapid Application Development (RAD) framework introduceerde. Agile iteraties variëren in lengte en kunnen variëren van één week tot één maand. Een typische iteratielengte is twee weken, maar er is geen magisch getal – het hangt af van de snelheid van het team en de omvang van het project.

Belang van Agile iteraties

Het iteratieve model is de kern van Agile. De eerste principe van het Agile Manifesto stelt: “Onze hoogste prioriteit is om de klant tevreden te stellen door middel van vroege en continue oplevering van waardevolle software.” Het belangrijkste woord hier is continue – in tegenstelling tot traditionele projectmanagementframeworks die werken naar één eindproduct, werken Agile-teams in iteratieve cycli om op regelmatige tijdstippen leveringen te produceren. Dit betekent dat klanten inzicht kunnen krijgen in het product voordat het volledig is voltooid en hun feedback kunnen toevoegen om het ontwikkelingsproces te verbeteren.

In Agile-iteraties worden stappen herhaald totdat een optimaal eindresultaat is bereikt. Dit helpt Agile-teams om snel risicofactoren op te sporen en aan te pakken voordat ze escaleren. Elke iteratie moet verbeteren ten opzichte van de vorige – ontwikkelaars kunnen een bug aanpassen, een bestaande functie bijwerken of er een nieuwe aan toevoegen. Dit proces wordt herhaald totdat het product klaar is voor release.

Wat gebeurt er in een Agile iteratie?

Er zijn talloze iteraties in een volledige Agile-softwareontwikkelingslevenscyclus. Deze iteraties gaan hand in hand met incrementele ontwikkeling, wat inhoudt dat een Agile-project wordt opgesplitst in beheersbare stukken. Binnen een enkele iteratie zal een Agile-team de vereisten in kaart brengen, de gebruikersverhalen ontwikkelen, hun software testen, een einddeliverable produceren en feedback van gebruikers aanvragen. De geplande werkzaamheden in een iteratie worden door het team gedragen en zorgt voor commitment. 

Voor elke iteratie zullen er waarschijnlijk meerdere gebruikersverhalen zijn. Dit zijn korte vereisten die aan een specifieke gebruikersbehoefte voldoen en aan het einde van de iteratie moeten zijn voltooid. Storypoints zijn metingen die worden gebruikt om de inspanning te bepalen die nodig is voor elk gebruikersverhaal – hoe hoger het punt, hoe meer inspanning er vereist is. Deze schattingstechniek helpt Agile-teams om meer voorspelbaar te zijn en hierdoor iteraties effectiever te plannen en in te schatten.

Schematische weergave van een Agile iteratie

Wanneer gebeurt een Agile iteratie?

In de praktijk houden Agile teams tijdens een iteratie dagelijkse stand-ups, waarin elk teamlid kort bespreekt wat ze de dag ervoor hebben gedaan, wat ze van plan zijn om vandaag te doen, en of ze ergens hulp bij nodig hebben. Dit bevordert de communicatie en samenwerking binnen het team en maakt het mogelijk om snel problemen op te lossen.

Aan het einde van elke iteratie vindt er een retrospective plaats, waarin het team terugblikt op wat er goed is gegaan en wat er beter kan. Dit stelt het team in staat om voortdurend te verbeteren en te groeien. Belangrijke aspecten van een Agile iteratie zijn:

  • Tijdboxed: elke iteratie heeft een duidelijke einddatum en er worden geen nieuwe functies toegevoegd nadat de iteratie is begonnen.
  • Inkapseling: elke iteratie bevat alleen de taken en functies die nodig zijn om het specifieke doel van die iteratie te bereiken.
  • Testen: de software wordt voortdurend getest om er zeker van te zijn dat het aan de vereisten voldoet en er worden continu verbeteringen aangebracht.

Agile iteraties zijn dus een essentieel onderdeel van het Agile softwareontwikkelingsproces. Door het toepassen van deze iteraties kunnen teams op een gestructureerde en georganiseerde manier software ontwikkelen en leveren, terwijl ze zich tegelijkertijd kunnen aanpassen aan veranderende eisen en behoeften van klanten en belanghebbenden.

Starten met een Agile transitie?

Lees in ons stappenplan de belangrijkste fases inclusief praktische tips voor een succesvolle transitie naar een Agile Way of Working.