MOJEO & StartUp4kids

Het einde van het jaar nadert, een mooi moment om even terug te kijken op onze samenwerking met StartUp4kids en de vorderingen die deze stichting het afgelopen jaar heeft gemaakt. MOJEO en alle medewerkers steunen StartUp4kids al een aantal jaar met een maandelijkse bijdrage.’’Als MOJEO groeit, groeit StartUp4kids en het goede doel met ons mee!’’ 

Het doel van StartUp4kids

In de landen waar StartUp4kids actief is, hebben veel kinderen helaas niet de mogelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te volgen. Ook van een bredere vorming met betrekking tot sociale, emotionele en financiële vaardigheden is nagenoeg geen sprake. Zeker niet voor de kwetsbare doelgroepen waar StartUp4kids en MOJEO zich voor inzetten. StartUp4kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten.  

Projecten in 2019

StartUp4kids heeft in 2019 in Guatemala op 5 scholen kinderen middels het Aflatoun programma geholpen. StartUp4kids richt zich hier op  kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen uit achterstandswijken, urbane reguliere basisschoolkinderen en kwetsbare inheemse kinderen uit rurale gemeenschappen.

Het programma Aflatoun bouwt voort op de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind en leert hen positieve associaties met thema’s als kinderrechten, sparen en ondernemen.  Een belangrijk activiteit is de democratische vorming van kinderclubs, waarbij kinderen samenwerken, hun spaargeld beheren en activiteiten voor verbetering van kleine bedrijven en de gemeenschap opstarten. De basis van het curriculum is de overtuiging dat kinderen het beste leren door te doen, en wanneer ze omgaan met de wereld en de mensen om hen heen.

MOJEO heeft in 2019 in totaal 150 kinderen in zes klassen gesteund in Ethiopië, Peru, Nepal en Guatemala.

Resultaten van 2019

440 leerlingen hebben het jaarprogramma van Aflatoun in 2019 voltooid. In totaal zijn er drieëntwintig Aflatoun-clubs opgezet. Het percentage van de leerlingen dat gespaard heeft is 85%. Leerlingen identificeren zich met het karakter van Aflatoun,  hierdoor is een er sprake van een groter milieubewustzijn en zijn er 2 ondernemingen opgezet die de basis kunnen vormen voor toekomstige leerprojecten.

MOJEO & StartUp4kids

We blijven met het hele team ook in 2020 StartUp4kids steunen. We vinden dat iedereen op de wereld recht heeft op kwalitatief goed onderwijs zodat ze zichzelf kunnen ontplooien. Als MOJEO als organisatie groeit moeten we er samen voor zorgen dat de kans op kwalitatief goed onderwijs in ontwikkelingslanden ook groter wordt.

Meer informatie over StartUp4kids : https://www.startup4kids.nl 

Interessante berichten

Werken bij MOJEO

1 jaar bij MOJEO: René Denneman

In de rubriek 1 jaar bij MOJEO stellen we onze medewerkers de vraag hoe het eerste jaar bij MOJEO is bevallen. Inmiddels werkt René Denneman al ruim een jaar bij MOJEO.

LEES MEER
toegevoegde waarden van het pmo
Project Management Office

De 5 toegevoegde waarden van het PMO

1. Een hoger projectmanagement volwassenheidsniveau Doordat een PMO de centrale positie binnen de projectorganisatie inneemt kan het de kwaliteit en standaardisatie van alle projecten sterk

LEES MEER